2010/03/17

jorden runt

jag sover tungt, drömmer väldigt mycket som jag dessutom kommer ihåg dagen efter. hann med en resa till både inden och los angeles i natt.

nu har jag bara nackspärr. dessutom är jag förmodligen helt ensam i korridoren, alla andra verkar vara nån annanstans.

2010/03/16

föräldramöte

har varit på mitt livs första föräldramöte som förälder. fick information om ett nytt pedagogiskt verktyg som skulle börja praktiseras på förskolan.

vi hade med oss minigrisen då vi inte tänkt på att fixa nån barnvakt. marodörbebis slog sönder en glasburk med minimosaik, härjade rent allmänt, blötte ner halva stället genom att tvätta händerna själv på två toaletter samt dansade i cirklar med de andra barnen.

nu är jag bara svinhungrig och önskar att middagen gjorde sig själv. ligger i soffan och slappar och Mannen slår på sina instrument.

2010/03/10

däck

vet inte om det är de tidiga mornarna eller intaget av mediciner eller helt enkelt att det är utmattande att jobba, men jag är helt slut. runt tio är jag i säng och somnar med ett skrik.

och upp klockan sex igen.

2010/03/08

najs

inte för att antidepressiva ska ses som en mirakelkur, men herrejevvlar vad fort det har gått till det bättre. det är nog rekord. fast sen kan det ju bero på att jag drog i bromsen i tid innan det hann gå för långt.

imorgon ska jag genomföra min första intervju för kartläggningen jag jobbar med på praktikplatsen. hoppas jag hinner förbereda mig tillräckligt. och hoppas jag hinner med allt som är inplanerat. är redan inne på fjärde veckan, sen är det bara 11 kvar.

men det är najs.

2010/03/04

biverkningarna ja.

Allergiska reaktioner
Om något av följande inträffar ska du inte ta mer av preparatet. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.
• Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas
• Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter
• Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla
• Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)

Allvarliga biverkningar
Om du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:
• Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck
• Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller
• Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall
• Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)
• Utsättning av behandling (se avsnitt 3”HUR DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH, Om du slutar att ta Venlafaxine Bluefish”)

Komplett biverkningslista

Frekvensen (sannolikheten) för biverkningar är indelad som följer:

Mycket vanliga
Förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga
Förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga
Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta
Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Ingen känd frekvens
Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data


• Blodrubbningar

Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett tecken på invärtes blödning.

Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för infektioner.

• Immunsystemet


Mindre vanliga: fotoallergiska reaktion.

Ingen känd frekvens: anafylaxi.

• Påverkan på ämnesomsättningen och näringstillförseln


Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.

Mindre vanliga: viktökning.

Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.

• Påverkan på nervsystemet


Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet, domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv och verkligheten.

Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad koordination och balans.

Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av överdriven upphetsning eller eufori.

Ingen känd frekvens: hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet, ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord.

• Ögon


Vanliga: dimsyn.

Ingen känd frekvens: svåra ögonsmärtor och försämrad syn eller dimsyn.

• Öron och balansorgan


Mindre vanliga: ringningar i öronen (tinnitus).

• Effekter på hjärtat eller cirkulationen

Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.

Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.

Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag som kan leda till svimning.

• Störningar i andningsvägsvägarna

Vanliga: gäspning.

Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili).

• Matsmältningsrubbningar


Mycket vanliga: illamående.

Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.

Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.

Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln).

• Hudbiverkningar


Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).

Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.

Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda, lindrigt hudutslag.

• Muskelrubbningar

Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).

• Störningar i urinvägar

Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.

Mindre vanliga: oförmåga att kissa.

• Sexuella störningar


Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens), oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.

Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).

• Allmänna biverkningar

Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.

Mindre vanliga: känslighet för solljus.

Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion).

kragtag

det blev ganska snabba ryck här. bestämde mig igår att det är ingen idé att fortsätta ha det såhär. i morse hängde jag på låset på vårdcentralen, efter knappa timmen fanns ett recept automagiskt på första bästa apotek samt en lapp hos kbt-psykologen för tidsbokning. 1-2 veckors väntetid, helt fantastiskt.

vi får se.

2010/03/01

30

februari har gått över till mars om min födelsedag som inte fanns har passerat relativt obemärkt förbi. vid middagen med familjerna på restaurangen lyckades jag med bedriften att komma halvvägs till thailand genom tre presentkort hos en resebyrå. den dära bröllopsresan kanske blir av, snarare förr än senare.

igår vevade jag ihop en tårta på köpta bottnar för minsta möjliga ansträngning. hade lika gärna kunnat ta en köpetårta, men då jag av självbevarelsedrift bantat ner gästlistan till skillnad från höstens ettårskalas, så var det rätt okej att fixa och dona lite.

fick ännu mer presentkort, denna gången på ett varuhus. vet inte hur ofta jag gått in där och hittat saker jag vill köpa. dock är det alltid saker till hemmet, och inte uteslutande till mig själv. insåg hur problematiskt det helt plötsligt blev när man faktiskt var tvungen att bejaka sina egna begär. resultatet blev ett par skor.

nu är jag bara snorig.